ArhitecturaBucuresti

Noi construim viitorul

Contact:
Dr. Arh. Amir Dalbozi                                                       0747.954.766
0727.685.873
021.230.98.16
Calea Dorobantilor nr. 135-145, bloc 10, scara B
Get Adobe Flash player

Despre Noi

De la CERTIFICAT de  URBANISM pana la AUTORIZATIE de CONSTRUCTIE

PROIECTARE:

-proiectare de locuinte tip vila si casa,

-proiectare de locuinte colective ( BLOCURI de locuit, APARTAMENTE )

-proiectare de HOTELURI,MOTELURI,PENSIUNI

-proiectare de birouri ( OFFICE BUILDING )

-proiectare de cladiri tip MALL,SUPERMARKET si alte spatii comerciale

-EXTINDERI si CONSOLIDARI, solutii de modernizari


URBANISM:

-proiectare de urbanism si amenajari teritoriale


P.U.Z - P.U.D


DESIGN :

-design de INTERIOR si MOBILIER

-design de interior vile,apartamente, hoteluri, birouri, spatii comerciale, restaurante, baruri, cluburi

AVIZE :

-obtinere CERTIFICAT de URBANISM

-obtinere AVIZE si ACORDURI

-obtinere AUTORIZATIE de CONSTRUCTIE


STUDII DE SPECIALITATE :

-studiu geotehnic

-expertiza tehnica pt alipirea la calcan

-consultanta

EXPERT EVALUATOR IMOBILIAR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEGISLATIE ROMANA

- LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea execturarii lucrarilor de constructii- Republicare

- LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului

- LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in constructii

- REGULAMENT din 14 iunie 1994 privind controlul de stat al calitatii in constructii

- ORDIN nr. 785 din 11 mai 2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 634/2006.

- ORDONANTA DE URGENTA nr. 7 din 2 februarie 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismulCopyright ArhitecturaBucuresti© 2013. Toate drepturile rezervate.